Støj

Støj i boliger er et af de emner, der er fokus på, når vi udvikler nye boligområder, og her er Fuglekvarteret ingen undtagelse.

Fuglekvarteret ligger ud mod Mågeparken, der igen ligger ud til Amagermotorvejen, og derfor er området ikke undtaget støjgener. Mågeparken skaber et vist værn mod støjen med sit bearbejdede landskab, og i udviklingen af bygningskroppene arbejder vi med højde og placering, og vi sikrer på denne måde, at der for alle boliger, er udendørs opholdsområder, der overholder alle krav til hvilket lydniveau, der er godkendt til udeophold. Inde i boligerne er der også krav til lydniveau. Her arbejder vi med facadematerialerne og den arkitektoniske bearbejdning, og det kommer til udtryk blandt andet ved inddækkede karnapper, tykkelsen på facaden og ekstra lag glas i vinduerne.

Mange af de eksisterende boliger i området, har ikke haft muligheden for at forberede sig mod støjen på samme måde, som vi har i udviklingen af Fuglekvarteret. Derfor har de over længere tid arbejdet på løsninger til at begrænse støjen, blandt andet via borgergruppen ”Stop støjforureningen i Hvidovre Syd”. 

Medio november mødtes vi med gruppen, og vi talte om det arbejde, de udfører i samarbejde med Lützen arkitekter, KI Rødgivende ingeniører, Atkins Danmark og Hvidovre kommune. De har udarbejdet en rapport, hvor muligheden for en overdækning af Amagermotorvejen i Hvidovre kommune undersøges. Dette tiltag vil reducere støjpåvirkningen markant, og samtidig skabes der plads til værdiskabende udnyttelse af de overdækkede arealer bl.a. med solceller. Læs mere på: Motorvejsoverdækning.dk.

Fuglekvarteret ApS følger arbejdet og den teknologiske udvikling på området med stor interesse, og vi bakker op om det bæredygtige initiativ med solceller, som evt. på sigt, ville kunne forsyne Fuglekvarteret med el.