Vi ønsker at
skabe et nyt, ansvarligt
boligkvarter i Hvidovre:

Rådgivere

Rådgivere

 

NPV er udvikler og bygherre af Fuglekvarteret i Hvidovre, og vi involverer rådgivere i forbindelse med udviklingen og opførelsen af Fuglekvarteret, så visionen om at skabe et nyt, ansvarligt boligkvarter i Hvidovre træder frem fra starten.

forbeholdstext

Generous development er medudvikler på Fuglekvarteret i forbindelse med lokalplansarbejde og er et ejendomsudviklingsselskab, som ønsker at arbejde i gensidig respekt og generøsitet i hele processen. Vi tror på, at vi med hjertet og en visionær tilgang kan skabe merværdi i alle led.

OGA blev stiftet med en målsætning om at udføre rådgivning, der skaber værdi for vores bygherre. Grundlaget for værdiskabelsen er en forståelse for bygherrens forretningsmodel, behov, ønsker og drømme. På Fuglekvarteret er vi medudvikler i forbindelse med lokalplansarbejde.

I arbejdet med Fuglekvarteret, har Holscher Nordberg i samarbejde med Tegnestuen LOKAL udarbejdet grundlaget for den kommende lokalplan, hvor målet er en moderne, grøn, urban og levende by i tæt kontakt til den omgivende bebyggelse og natur.

På Fuglekvarteret har Tegnestuen LOKAL i samarbejde med Holscher Nordberg Architecture & Planning forestået projektledelsen af opgavens arkitektfaglige del, hvor ambitionen fra start har været at skabe et grønt, urbant og moderne boligområde i kontakt med både by og natur.

Sweco er en rådgivningsvirksomhed med arkitekter og ingeniører, der arbejder på tværs af fagligheder. I forbindelse med Fuglekvarteret, byggemodning og arbejde med lokalplanen, bistår Sweco med trafikanalyse, vandhåndtering (Skybrud/LAR), terrænregulering, DGNB Byrum og ledningskoordinering.

Vil du vide mere?

Så tøv ikke med at kontakte os

NPV A/S er udvikler og bygherre af Fuglekvarteret i Hvidovre

Siden 2008 har NPV med indsigt i det moderne byggeri udviklet en bred portefølje af projekter: bolig- og erhvervsejendomme, shoppingdestinationer samt hele bydele. Samarbejde, ansvarlighed og innovation er nogle af de vigtigste byggesten i NPV’s virke.

Se flere projekter på www.npv.as