Vi ønsker at
skabe et nyt, ansvarligt
boligkvarter i Hvidovre:

Forbehold

Forbehold

Bolig

Visualiseringer og renderinger  

Til brug for illustration af projektet er der udarbejdet en række visualiseringer og renderinger af bygningerne, byrum, boliger og indretning. 

De viste billeder er således foreløbige visualiseringer og renderinger af, hvordan ejendomme, opholdsområder og byrum forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført, og området er færdigudviklet. Billederne er udarbejdet efter et skitseprojekt, hvor der endnu ikke er givet byggetilladelse til alle ejendomme. Der kan forekomme væsentlige forskelle mellem de foreløbige visualiseringer og renderinger og det færdige byggeri og omgivelserne.  

De viste billeder er foreløbige visualiseringer og renderinger af boligerne generelt i projektet, når de er færdigopført, og viser således ikke en konkret bolig. Boligerne kan derfor være vist med genstande, udstyr, indretning, materialer og produkter, som ikke er standard. Ved køb af en bolig i projektet henvises til materialebeskrivelsen, hvor det er angivet, hvad der indgår som standard i boligen.  

I boligen vil forekomme de for hovedejendommens eller de øvrige boligers forsyning og ventilation nødvendige rørgennemføringer. 

Visualiseringerne og renderingerne er kun til inspiration og er ikke en del af kontraktgrundlaget ved eventuelt køb af en bolig i projektet. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer og renderinger og de detaljer, der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

Materialer og produkter 

De valgte materialer og produktangivelser i projektet er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Materialer og produkter, der er angivet med ”som” kan uden varsel – typisk som følge af, at materialet eller produktet udgår hos leverandøren – ombyttes eller ændres til en anden producent, andet materiale eller produkt, der har samme egenskaber og tilsvarende kvalitet som det anførte materiale eller produkt, som ikke ud fra en samlet bedømmelse væsentligt må forringe boligens kvalitet. Sælger vil forsøge at ombytte til materiale eller produkt af samme fabrikat. 

Materialebeskrivelsen er gældende som en generel beskrivelse for ”boligen” i projektet, hvorfor der kan være boliger med anden aptering og derved materialebeskrivelse. Materialebeskrivelser for de enkelte boliger kan rekvireres hos sælger samt ejendomsmægler og udleveres også i forbindelse med køb af en bolig i projektet. 

Der tages forbehold for ændringer, udgåede produkter, ændrede myndighedskrav, trykfejl og andre fejl

Tilvalg 

Boligerne sælges med standardmaterialer/standardindretning (som vist i materialebeskrivelsen og på plantegningen til boligen).  

Afhængig af byggeriets stade vil det, mod betaling, være muligt at foretage individuelle tilvalg vedrørende materialer og indretning i boligen indenfor de rammer i projektet, der er fastlagt af sælger. Køber skal kontakte ejendomsmægleren for at høre nærmere om mulighederne for tilvalg, og hvorvidt byggeriets stade fortsat muliggør tilvalg.  

Salgsmaterialet bliver tilgængeligt ved salgsstart. 

Erherv

Visualiseringer og renderinger  

De viste billeder er foreløbige visualiseringer og renderinger af, hvordan ejendomme, opholdsområder og byrum forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført, og området er færdigudviklet. Billederne er udarbejdet efter et skitseprojekt, hvor der endnu ikke er givet byggetilladelse til alle ejendomme. Der kan forekomme væsentlige forskelle mellem de foreløbige visualiseringer og renderinger og det færdige byggeri og omgivelserne. 

Indretning og materialer kan afvige, og rørføringer i lofter kan være placeret anderledes, ligesom nedsænkede partier i lofter kan afvige i størrelse og omfang. 

Visualiseringerne og renderingerne er kun til inspiration, og er ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb/udlejning af erhverv i projektet. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer og renderinger og de detaljer, der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

Plantegninger

Alle oplyste mål og arealer er afrundede og foreløbige og dermed alene vejledende, da der er tale om opmålinger foretaget på projekteringstidspunktet. Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar, såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Bemærk at teknikskakte, trappekerner, vægge, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end vist på plantegningen. Bemærk også, at de i plantegningen anførte mål er væg til væg angivelser og dermed ikke svarer til BBR-areal, tinglyst areal mv. Der tages forbehold for afvigelser og ændringer i lejemålet samt endelig kontrolopmåling af beskikket landinspektør. 

Vil du vide mere?

Så tøv ikke med at kontakte os

NPV A/S er udvikler og bygherre af Fuglekvarteret i Hvidovre

Siden 2008 har NPV med indsigt i det moderne byggeri udviklet en bred portefølje af projekter: bolig- og erhvervsejendomme, shoppingdestinationer samt hele bydele. Samarbejde, ansvarlighed og innovation er nogle af de vigtigste byggesten i NPV’s virke.

Se flere projekter på www.npv.as