Kommuneplantillæg

Det er utrolig positivt, at det på Hvidovre kommunes Økonomiudvalgsmøde. d. 7. februar blev godkendt, at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplanen, som giver mulighed for udvikling af Fuglekvarteret. Igangsættelsen sker på baggrund af det visionsoplæg, som Fuglekvarteret Aps fremsendte i maj 2022 vedrørende udvikling af det eksisterende erhvervsområde ved Tårnfalkevej og Strandskadevej, der består af 15 ejendomme og med et samlet grundareal på ca. 60.000 m².

Borgerdialog

Beslutningen sker på baggrund af den forudgående borgerdialog, hvor Fuglekvarteret ApS og Hvidovre Kommune, som beskrevet i tidligere nyhedsbreve, har gennemført en proces til inddragelse af offentligheden.  Her har Fuglekvarteret ApS præsenteret visionen for omdannelsen af det nuværende erhvervsområde til et blandet byområde, overvejende som etageboligbebyggelse. Deltagerne har kunnet stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Der er i løbet af høringsperioden indkommet 19 høringssvar med idéer og forslag til en ny planlægning, og administrationen har gennemgået og kommenteret de fremsendte bemærkninger.

Planer om nyt dagtilbud

På grundlag af Fuglekvarteret Aps’ visionsoplæg, herunder boligantal og -typer (ca. 383 boliger i området fordelt på ca. 333 etageboliger og ca. 50 rækkehusboliger), har man vurderet, at der skal planlægges indarbejdelsen af et areal til et nyt dagtilbud.

Næste skridt

Den endelige beslutning om igangsættelse af selve lokalplanen kommer på planudvalgsmødet d. 13. marts 2023.