Igangsættelse

På planudvalgsmødet d. 13. marts 2023 blev det afgjort, at lokalplanarbejdet for Fuglekvarteret igangsættes, og vi er således kommet tættere på den spændende udvikling af området. Vi glæder os over det gode samarbejde med Hvidovre Kommune og ser frem til det videre arbejde med vores visionsoplæg. Følg med her på siden og læs hele referatet fra By – og Planudvalget her: Dagsordner og referater (hvidovre.dk)