Giv dine inputs og ideer

Hvidovre Kommune afholder sammen med ejendomsudvikler Fuglekvarteret.dk to dialogarrangementer for alle, som har lyst til at komme med inputs og ideer til, hvordan området ved Tårnfalkevej/Mågevej kan udvikles, så det bliver en gevinst for hele lokalsamfundet.

Denne indledende involvering og høring skal fungere som forberedende grundlag i arbejdet frem mod en eventuel ændring af Kommuneplan 2021 og et lokalplansforslag med endnu en høringsperiode.

Første arrangement foregår tirsdag d. 13. september i tidsrummet kl. 17-19. Vi mødes ved Strandskadevej 14, hvor der vil være kaffevogn mv.

Vi går i to hold med afgang kl. 17.10 og 18.10, så du kan dukke op som det passer ind i dagens øvrige program. Her kan du, udover at bidrage med dine tanker og ideer, høre lidt om, hvordan vi i denne tidlige fase forestiller os, at området kan omdannes fra erhvervsområde til blandet boligområde.

Vi vil bevæge os rundt i området sammen og lade os inspirere og tale om emner som byggeri, bæredygtighed, fællesskaber og meget andet.

Andet arrangement foregår onsdag d. 28. september kl. 17.30-19.30 på Avedøre Bibliotek, Hovedstien 14, 2650 Hvidovre.

Dette er et borgermøde i form af en workshop, hvor vi går mere i dybden med nogle af de tanker og visioner, som ejendomsudvikleren har for området. Vi inddrager inputs, som vi har modtaget fra borgere og andre interessenter, og også her vil der være rig mulighed for at komme med forslag og idéer.

Tilmelding til arrangementerne er ikke nødvendig.

Vi håber, at du har lyst til at være med – og glæder os til at se dig!

Fakta om processen: Den forudgående høring er en lovpligtig høringsfase, når der skal udarbejdes forslag til tillæg til kommuneplan med væsentlige ændringer, som der bliver tale om her. Høringen om området ved Tårnfalkevej foregår i perioden d. 5. september til d. 5. oktober 2022, som er sidste frist for indlevering af høringssvar. Du kan finde høringsmaterialet og indsende høringssvar på: hvidovre.dk